دهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با محوریت کسب و کار و با هدف تقویت فعالیت‌های گوناگون دانش آموزان و معلمان و همینطور کمک به دانش آموزان در هویت یابی، توسعه توانمندی‌ها، فرصت آفرینی برای شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و شغلی در دبیرستان دخترانه آیت الله کاشانی شهرستان آمل برگزار شد.