پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت سالگرد حادثه متروپل آبادان قسمت اول مستند احمد اکبری جانباز جوان آملی و از خودگذشتگی هایش در حادثه متروپل آبادان را منتشر کرد.

این جوان قهرمان و بی ادعای آملی که هر روزه بساط دستفروشی خود را در میدان ۱۷ شهریور آمل به همراه همسر و فرزندش پهن میکند، در طول چندین سال اخیر بدون وقفه به صورت جهادی در حال کمک رسانی به مردم مناطق مختلف کشور بود که متأسفانه در حادثه متروپل آبادان دچار حادثه شده و متاسفانه تکلم ، بخشی از شنوایی و بینایی خود را از دست داده و به خاطر موج انفجار دچار بیماری اعصاب و روان نیز شده است؛ ولی با تمام این تفاسیر و زندگی سخت و نامهربانی ها ،هنوز هم پای کار خیر و کمک به مردم مقتدرانه ایستاده است.