به نقل از روسیا الیوم، پارلمان ترکیه با تمدید مدت مأموریت نیروهای این کشور در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان(یونیفل) موافقت کرد.

مأموریت این نیروها برای یک سال دیگر تمدید شد.

شورای امنیت در اوت ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۰۱ را برای توقف جنگ ۳۳ روزه که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان آغاز شد صادر کرد.

در این قطعنامه بر استقرار ۱۵ هزار نیروی حافظ صلح در مرزهای مشترک تاکید شده است.