وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبر «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» توضیحاتی منتشر کرد. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است:

در پاسخ به مطلب مورخ ۹۸/۸/۶ خبرگزاری فارس با عنوان « دولت برای کسب رضایت FATF تحریم های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» که بر اساس سوء برداشت نویسنده محترم از محتوای آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگاشته شده است، باید اذعان کرد، متاسفانه این مطلب بدون آگاهی و اشراف به سیر تهیه و تدوین ومحتوای آیین نامه مذکور که اخیرا از سوی هیات وزیران مصوب شده انتشار یافته است.
لذا با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را در این خصوص به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می رساند:

این آیین نامه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور نمایندگان قوه مجریه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است و تمام تعاریف و مواد آن‌ در این‌ شورا بحث و‌ بررسی و در نهایت مورد تایید اعضاء قرار گرفته است.

در واقع این آیین نامه مطابق با نیازهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بر اساس قوانین داخلی و‌ با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی، امنیتی،سیاست خارجی،اقتصادی و … تدوین شده است.

شایان ذکر است این آئین نامه پس از تدوین در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رییس محترم قوه قضاییه، در هیات دولت طرح و تصویب شده است.

همچنین همانگونه که در آئین نامه به وضوح در تعریف فهرست تحریمی آمده است” این فهرست براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود”، لذا بیان جمله «این آیین نامه خلاف قانون است» در مطلب خبرگزاری فارس، بسیار جای سوال و تعجب دارد.

در پایان تأکید می نماید، اظهار نظر رسانه ای در خصوص موضوعات حقوقی پیچیده و مرتبط با منافع ملی مانند FATF که جنبه بین المللی دارد، نیازمند بررسی های جامع، عمیق و همه جانبه نگر از سوی صاحبنظران است و انتظار می رود، رسانه ها با تدقیق بیشتر در رسانه ای کردن این موضوعات، از بروز التهاب آفرینی در جامعه پیشگیری نمایند.