سینا قربانی فعال رسانه ای جوان شهرستان آمل، مدیر مسئول و صاحب امتیاز سایت خبری کاسپین ۲۴ و نشریه بیداری اندیشه طی حکمی به عنوان مدیر عامل خانه مطبوعات استان مازندران منصوب شد.

گفتنی است این مدیر عامل جوان ۱۰ سال در حوزه رسانه مشغول به فعالیت می باشد و با هفته نامه اخبار طبرستان کار خود را آغاز کرد و به گفته خودش، در دوره کاردانی واحدی به نام خبرنویسی با دکتر عباس زارع یکی از مدرسین حوزه رسانه در استان مازندران داشت و پس از آن بود که به حرفه خبرنگاری علاقه مند و کارش را آغاز کرد.

لازم به ذکر است قربانی که از استاد زارع و پدرش به عنوان تاثیرگذارترین افراد در ورودش به رسانه نام می برد، تا به حال با هفته نامه اخبار طبرستان، روزنامه اطلاعات، رسانه های محلی آمل، خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری مهر همکاری داشت و از سال ۹۴ سایت کاسپین ۲۴ را با مدیر مسئولی خود راه اندازی کرد و در ادامه نیز در سال ۹۶موفق به اخذ مجوز ۲هفته نامه بیداری اندیشه شد.

خبر: سحر صالحی