سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: برای تامین امنیت غذایی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، با حضور نماینده داستان، نیروی انتظامی، کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی، اداره برق و گاز شهرستان آمل، یک شهرک ۱۳ واحدی غیرمجاز ساخته شده در اراضی کشاورزی روستای نوآباد از توابع مرکز جهاد کشاورزی مرانده این شهرستان به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تخریب شد.

وی با بیان اینکه این عملیات در راستای اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد، از همه مردم خواست برای هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با کارشناسان امور اراضی مشورت و مجوزهای لازم را دریافت کنند.