ذکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در ساعت ۱۹:۳۹ امشب ۴ بهمن ماه خبر حادثه برخورد چند خودروی سواری، به مرکز پیام اورژانس غرب استان مازندران اعلام شد.

او با بیان اینکه حادثه در عباس آباد، شیرین دشت دوراهی کرکاس اتفاق افتاد، افزود: در این حادثه دو نفر آقا با هویت مجهول در دم جان باختند و ۶ نفر که دو نفر خانم و ۴ نفر آقا بودند، مصدوم شدند.

اشکپور گفت: همه مصدومین به بیمارستان‌های شهید رجایی تنکابن و امام خمینی (ره) عباس آباد منتقل شدند.