احمد حسین زادگان با بیان این که به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکل محور هراز و تکمیل و احداث جاده جایگزین در مسیر مجاور سد هراز در استان مازندران اختصاص یافت، افزود: این رقم در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به این محور و جاده جایگزین در مسیر مجاور سد هراز اختصاص یافته است.

در این ابلاغیه که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده است، استانداری مازندران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می بایست مساله را پیگیری و گزارش عملکرد را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارایه نمایند.