احمد سعادت ، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران اظهار داشت: تاکنون۶۰۰میلیون تومان به صورت نقدی و چهار میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان به صورت غیر نقدی(کالا )در جشن نیکوکاری سالجاری جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه این آماراولیه جشن نیکوکاری است، افزود: قطعا این مبلغ در روزهای آینده افزایش خواهد داشت.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران تصریح کرد: امسال به علت شیوع ویروس کرونا کمک های مردم نیک اندیش استان از طریق غیر حضوری جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های کمیته امداد، ترویج فرهنگ انفاق ونوعدوستی برای احیای سنتهای نیکو است، بیان داشت: جلوه همدلی مردم نیکوکار استان تا پایان اسفند ادامه دادرد و مازندرانی های نوعدوست می توانند کمک های خود را غیر حضوری از طریق شماره کارت۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۳۶۱۵۴ بانک صادرات واریز کنند.

سعادت گفت:همچنین مازندرانی های نیکوکار می توانند از طریق تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷ کمک های خود را به نیازمندان اختصاص دهند و یا از طریق تلفن همراه با شماره گیری آنی #۰۱۱*۱*۸۸۷۷* کمک ها و مراحم خود به نیازمندان را در آستانه سال نو پرداخت کنند.

وی با تقدیر از همراهی مردم نیکوکار استان درراستای کمک رسانی به نیازمندان افزود: مردم خیر و نوعدوست می توانند با ارسال عدد ۳ به شماره ۰۹۱۱۹۵۴۹۹۳۰ کمکهای غیر نقدی خود در جشن نیکوکاری را پرداخت کنند.