دکتر روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۹۳۶ نفر به دلیل ابتلا به کرونا یا مشکوک به کرونا اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: ۱۲۷۸ نفر نیز تاکنون به ویروس کرونا آلوده شدند.

او با بیان اینکه حضور مردم در تجمعات هم بیشتر و هم نگران کننده شده است، افزود: برای کنترل و کاهش تعداد مبتلایان به کرونا مردم حتما مراقبت‌های اجتماعی و فردی را رعایت کنند.

دکتر روحانی زاده گفت: برخی افراد به ظاهر سالم هستند، اما می‌توانند ناقل بیماری باشند به همین دلیل مردم از هرگونه تجمع پرهیز کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مردم خواست حتما در فضا‌های بسته و کوچک ماسک استفاده کنند.

او از افراد بیمار که در منازل خود قرنطینه هستند نیز خواست علاو هبر رعایت نکات بهداشتی فاصله خود با افراد سالم خانواده را نیز حفظ کنند.