سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل ،گفت: به دنبال وقوع یک فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای دره کنار واقع در جاده منطقه کوهستانی لاریجان روستای دره کنار، با پیگیری‌های اداری مرکز جهاد کشاورزی بائیجان با همکاری دادستان و نیروی انتظامی یک واحد مسکونی ویلایی تخریب و زمین قابلیت کشاورزی پیدا کرده است.

او با اشاره به انجام دهگردشی‌های مستمر توسط اکیپ دهگردشی این مدیریت، افزود: پس از ارایه موارد قانونی از سوی مسئولین و کارشناسان ذیربط این مدیریت مبنی بر اینکه اقدامات بنای تجاری غیرمجاز با مجموع عرصه و اعیان ۵۰۰ متر مربع  بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحی آن است، تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، گفت:با هر‌گونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین‌کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید نماید طبق قانون برخورد خواهد شد.