همایش دوچرخه سواری همگانی به مناسبت روزجهانی بدون خودرو درمناطق مختلف جهان، حدود ۱۷۰شهرستان کشور از جمله شهرستان آمل به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل و گروه دوچرخه سواری پیلسا در مسیربلوار آزادگان تا مجموعه سرای مهرشهرداری با استقبال خوب شهروندان برگزار ودر پایان این همایش برهمگانی شدن استفاده از دوچرخه در سطح شهر تاکید شد.

در این همایش “حسنعلی متان” رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری آمل ابرازامیدواری کرد، انشاله در طول سال وباهمکاری این سازمان و گروه دوچرخه سواری پیلسا ودیگر گروه های فعال در راستای همگانی شدن استفاده از دوچرخه برای حفظ سلامتی شهروندان همایش های مشابه برگزار شود.