پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور آشنایی بیشتر مردم با سبک چانگ چوان فدراسیون ووشو مصاحبه ای را با استاد حمید رضا گرجی زاده عضو کمیته فنی سبک چانگ چوان فدراسیون ووشو و ریاست این سبک در مازندران و همچنین ابراهیم فیروزی رییس کمیته توسعه همگانی و روابط عمومی سبک چانگ چوان فدراسیون انجام داد که بسیار جذاب و شنیدنی است.