روز گذشته به مناسبت هفته تربیت بدنی رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیته پیشکسوتان فدراسیون ورزش های همگانی کشور با روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران دیدار کردند و پس از آن جلساتی را با بریمانی سرپرست معاونت امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران و دلیری معاون توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان داشتند و در پایان نیز از یکی از پیشکسوتان ورزش هگانی مازندران تجلیل به عمل آوردند.