صبح امروز طی حکمی از سوی روهام ابوطالبی رییس هیات ورزش های همگانی استان مازندران، رفیعی به عنوان رییس شورای راهبردی هیات ورزش های همگانی مازندران منصوب شدند.