پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه از این پس هر چهارشنبه ها مهمان نگاهتان خواهد بود تا در ابتدای کار با همکاری هیات ورزش های همگانی استان مازندران به معرفی ۸۲ رشته ورزشی این هیات بپردازد; به همین منظور به سراغ فائزه جعفرزاده مجاوری مسئول فوتبال حبابی ورزش های همگانی استان مازندران رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.