پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه از این پس هر چهارشنبه ها مهمان نگاهتان خواهد بود تا در ابتدای کار با همکاری هیات ورزش های همگانی استان مازندران به معرفی ۸۲ رشته ورزشی این هیات بپردازد; به همین منظور به سراغ تامارا لطفی مسئول رشته بادی پامپ ورزش های همگانی استان مازندران رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.