پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به درخواست های زیاد همشهریان آملی در خصوص پیگیری ناهنجاری عده ای جوان و نوجوان در سطح شهر و روستا که اقدام به فحش های رکیک، سلب آرامش و آسایش ، مزاحمت برای نوامیس مردم و سایر موارد می کنند، به سطح شهر آمل رفته است تا نظر مردم را در این خصوص جویا شود.