صبح امروز نشست صمیمانه مدارس برتر و داوران اولین جشنواره فرهنگی هنری سردار دلها در مصلی شهرستان آمل با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شد.