محمد عسلی یکی از کارآفرینان آملی می باشد که همزمان به تولید ماهی قزل آلا، دام و طیور و همینطور زنبور داری مشغول است و گلایه های زیادی از بی توجهی مسؤلان نسبت به کارآفرینان دارد.