رضا صادقی یکی از کارآفرینان نمونه استان مازندران می باشد که به همراه خانواده در روستای محمد آباد بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل مشغول پرورش دام و طیور، ماهی و همینطور کشت برنج و مرکبات می باشد.

وی در گفتگو با مازندرانه بیان کرد : با ۱۰۰ عدد جوجه، ۶ اردک و ۲ گونی پرونده، کارم را در دل جنگل بدون داشتن برق و حتی نفت برای روشنایی، حدود ۱۰ سال قبل شروع کردم و خداروشکر در حال حاضر ۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شده اند و از مزرعه ما نان بر سر سفره خانواده هایشان می برند.