شهادت علی لندی نوجوان فداکار و ۱۵ ساله ایذه ای در دل آتش ما را بر آن داشت تا در روز آتش‌نشان به سراغ مردان بی ادعای سازمان آتش‌نشانی آمل برویم تا از آنها توصیف کار شجاعانه علی لندی را جویا شویم.