با توجه به افزایش بی رویه لوازم خانگی و کم شدن روز به روز تعمیرکاران لوازم خانگی سبک به سراغ مهرداد علیزاده تعمیرکار قابل و باتجربه آملی رفتیم تا از مشکلات این حرفه آشنا شویم./خبر و گزارش: سحر صالحی