صبح امروز مردم شهر دارالمومنین و هزار سنگر آمل ۳ مهمان خوشنام در عین گمنامی داشتند که در شرایط بسیار بد جوی با حضور پرشور خود مراسم تشییع باشکوهی با پای پیاده از میدان ۱۷ شهریور تا میدان هزار سنگر برایشان رقم زدند.