روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی مازندران که به تازگی به عنوان عضو شورای بین المللی هوگام منصوب شدند، در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: نرخ رشد جمعیت در کشور ۱٫۲۴ درصد و متاسفانه نرخ رشد جمعیت سالمند ۳٫۶۲ درصد است که با همین سبک زندگی، در سال ۲۰۵۰ تقریبا ۳۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان بی تحرک تشکیل خواهند داد و قطعا حمایت از ورزش هایی مثل هوگام به علت جذابیت های خاصش می تواند نقش به سزایی در توسعه سلامت جسم و جان مردم و پیشگیری از این روند منفی داشته باشد.