پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به نگرانی های مردم چلاو، سنگچال و فیلبند به سراغ حسینقلی قوانلو مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران رفت تا از آخرین وضعیت این معدن مطلع شود.