پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور حمایت از کارآفرینان، به سراغ علی اژدریان یکی از تولید کنندگان جوان و موفق گل و گیاه در شهرستان آمل رفت و مصاحبه مفصلی را با ایشان انجام داد.

خبر و گزارش: سحر صالحی