مهندس احمد محمدی  مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل در نشست خبری به ابعاد بودجه شهرداری آمل درسال ۱۴۰۱ اشاره داشتند وی با بیان اینکه درزمان هیچ دوره ای ازشورا سابقه نداشت که برای بستن بودجه شهرداری درصحت شورا ۳۵ روز طول بکشد گفت : با تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری آمل به شورای شهر با کمک اعضا شورا وبا استفاده از نظرات کارشناسان بند بند بودجه شهرداری مرد بحث قرارگرفت .

مخالفت کمیته انطباق با بعضی از بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری

 وی اشاره کرد : بودجه پیشنهادی به کمیته انظباق مستقر درفرمانداری ویژه آمل ارسال شد که توانستیم دفاعیات خوبی را داشته باشیم که در چندین بند مخالفت صورت گرفت که درحال رایزنی هستیم که به توافق برسیم .

 وی تاکید کرد : از روزی که وارد شورای شهر آمل شدیم بنده ودیگر همکارانم مسائلی که درشهرداری می گذرد را آنالیز کردیم .

مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل با تاکید براینکه روند کاری شهرداری آمل از سال ۹۱ تاکنون بصورت لاک پشتی صورت می گرفت خاطرنشان کرد : متاسفانه در این سالهای هیچ تحول خاصی درشهر مشاهده نشده درحالی که بودجه شهرداری از پرداخت عوارضی که از مردم درقالب های مختلف گرفته می شود می بایستی اقدامات خوبی ودرخورشان مردم صورت می گرفت .

درسال ۱۴۰۱ سامانه شفاقیت که از خواسته های اعضا شورا می باشد راه انداری خواهد شد

 محمدی با بیان اینکه در بیشتر بخش های شهرداری شفافیت وجود ندارد گفت : درسال ۱۴۰۱ سامانه شفاقیت که از خواسته های اعضا شورا می باشد راه انداری خواهد شد وکلیه قراردادهابا پیمانکاران درسامانه ثبت خواهد شد ومردم می توانند برروی عملکرد پیمانکاران نظارت داشته باشند .

 وی اظهارداشت : متاسفانه نیروی اداری مازاد داریم ولی نیروی خدماتی کم داریم  وجذب هر گونه نیروی می بایستی با مجوز شورا صورت گیرد .

شهرداری آمل دربدنه مدیریتی نیازمند به جراحی می باشد

وی با اشاره به اینکه شهرداری آمل دربدنه مدیریتی نیازمند به جراحی می باشد اشاره کرد : با این تیم مدیریتی که دربدنه شهرداری آمل وجود دارد حتی صادقلو ومدیران قوی هم بیاینند ومدیریت شهری رادردست بگیرند کاری از پیش نخواهند برد ..

وی با ابراز تاسف ازاینکه دردهه فجر سالجاری هیچ پروژه ای برای افتتاح نداشتیم خاطرنشان کرد : این برای شهرداری که پیشرو درهمه زمینه ها بود درگذشته بود برای مردم قابل قبول نیست که درسالجاری هیچ پروژه های برای افتتاح نداشته باشد .

 مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل عنوان داشت : اگر قرارباشد جراحی نکنیم مدیریت حاکم بر شهرداری ، شورای شهر ومردم ضررخواهند دید وهرگز نمی توانیم درطول ۴ سال دوران خدمتی دوره ششم شورا هیچ خدماتی که درخورشان مردم باشد انجام بدهیم .

بدنه شهرداری نامتوازن وبزرگ شده است

 محمدی با بیان اینکه بدنه شهرداری نامتوازن وبزرگ شده است  گفت : دردوره های قبلی نیروهای جدیدی وبدون ضابطه وارد بدنه شهرداری شده که درحال حاضر وبا این وضعیت بد اقتصادی پرداخت حقوق ومزایا برای ۱۴۰۰ نفر پرسنل بسیار مشکل است .

وی اضافه کرد : به لحاظ رتبه شهرداری آمل و بابل، شهرداری بابل رتبه دهم و شهرداری آمل رتبه نهم است، اما با وجود جمعیت بیشتر شهر بابل، حدود ۳۰۰ نفر نیرو کمتر از شهرداری آمل دارد.

یکی از مهم ترین خواسته های اعضای شورا احیای سازمان عمران است .

وی با ابراز تاسف از منخل شدن سازمان عمران شهرداری آمل ادامه داد : ۲۲۰ نفر در سازمان عمران به عنوان نیروهای متخصص مشغول بکار بودند وبا انحلال آن به قسمت مختلف شهرداری امروز آن کارایی گذاشته را ندارند و شهرداری آمل برای آسفالت کوچه ویا برای کوچکترین کارهای عمرانی می بایستی پیمانکار بگیرد .ویکی از مهم ترین خواسته های اعضای شورا احیای سازمان عمران است .

  مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل با انتقاد از اینکه برای کسری بودجه از اعتبارات عمرانی کم می کنیم گفت : قانون بودجه براین اساس که ۴۰ درصد بودجه به بخش عمرانی اختصاص پیداکند وبه شکل ظاهری دردفترچه نوشته می شود ودرعمل هیچ اتفاقی نمی افتد .

محقق شدن ۶۰ درصد بودجه شهرداری درسالجاری

محمدی با اشاره به اینکه درپایان سالجاری قرارداریم که از بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰ درصد محقق شد خاطرنشان کرد : متاسفانه درسال ۱۴۰۰ وبدون نظر کارشناسان بودجه بصورت حبابی بسته شد وبرای محقق شدن آن هیچ تلاشی صورت نگرفت .

 وی با بیان اینکه ما نباید برای اداره شهر دست به جیب مردم ببریم عنوان داشت : دست به جیب مردم بردن هنر نمی باشد وبرای گرفتن عوارضات کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۹۴ تا سال ۹۹ ثابت بود درحالی که قیمت مسکن ۱۰ برابر شد .

ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برخی از ساختمان ها بسیار ناچیز است

محمدی یادآور شد : ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برخی از ساختمان ها بسیار ناچیز است، نرخ صدور پروانه در برخی از نقاط شهر از روستا ها هم ارزان تر است ما در بحث عوارض نقاط آسیب پذیر شهر را دیدیم و در این مناطق به سمت افزایش نرفتیم، یکسری اتفاقات در نرخ تعرفه عوارض، خدمات و ماده صد در طی چند سال اخیر رکودی را در شهر ایجاد کرده است و ما پس از لحاظ کردن نقاط آسیب پذیر و ضعیف، تعدیلاتی ایجاد کردیم .

وی با بیان اینکه شهرداری را موظف به احداث پارکینگ طبقاتی در سال آینده نمودیم اظهار داشت : ما به سمت کاهش هزینه ها رفتیم در انتخاب پیمانکاران ورود کردیم و فضای رقابتی ایجاد کردیم تا انحصار پیمانکاری شکسته شود .

شهرداری باید دنبال درآمد پایدار برود و سرمایه های راکد را تبدیل به جاری کند

مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل بیان کرد : باید بودجه و تعرفه عوارض را واقعی ببینم، شهرداری سرمایه های زیادی در این شهر دارد، شهرداری باید دنبال درآمد پایدار برود و سرمایه های راکد را تبدیل به جاری کند، اگر از آنها استفاده نکند آورده ای برای شهر ندارد .

تا پروژه های نیمه کاره تمام نشود پروژه جدیدی آغاز نخواهیم کرد

وی با اشاره به اینکه خیلی از شهرداری ها به سراغ تسهیلات و اوراق مشارکت رفتند و در جامعه ای که تورم این چنینی وجود دارد گرفتن وام بهترین فرصت است افزود : تا پروژه های نیمه کاره تمام نشود پروژه جدیدی آغاز نخواهیم کرد، برای تعریض خیابان ها تهاتر با املاک شهرداری را در نظر گرفتیم و در کمیسیون تملک باید به سمتی حرکت کنیم که تملک ها منجر به اجرای پروژه شود .

محمدی گفت : بودجه خوبی برای توانمندسازی نیروهای شهرداری، شناسایی نیروهای توانمند و اصلاح ساختار در نظر گرفتیم، ما مدیران متعهد می خواهیم .

وی در پایان گفت : امیدوارم با عزم اعضای شورا و همکاری شهروندان و دلسوزانی که مجموعه شورا و شهرداری را نقد می کنند بتوانیم گام های خوبی در ارائه خدمت به شهروندان فهیم آملی برداریم.

خبر : سحر صالحی