صبح امروز به مناسبت روز درختکاری، مردم اهالی چلاو در اقدامی پسندیده اقدام به کاشت نهال در منطقه معدن پرحرف و حدیث این روزها کردند تا ضمن گرامیداشت مقام ۱۲۰ ش ه ی د والامقام این منطقه، بار دیگر اعتراض خود را به گوش مسولان امر رسانده و بگویید از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.