خبر و گزارش: سحر صالحی/ پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه پروژه ی جدیدی را در سال ۱۴۰۱ با عنوان معرفی روستاهای استان مازندران به منظور نشان دادن زندگی روستایی و توانمندی های موجود در روستا آغاز کرد و در همین راستا در پنجمین گام برای تهیه گزارش به روستای زیبای سِهری بخش امام زاده عبدالله (ع) شهرستان آمل رفت.