با توجه به اجرای طرح لبخند احسان در سراسر کشور ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره مازندران با همکاری معاونت بهداشت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حال برگزاری این طرح است و تاکنون در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرستان های استان چندین مرحله انجام شده است.

طرح لبخند احسان که شامل خدمات دندانپزشکی نیز  می باشد در ۳ روز کاری در محله حسینی شهرستان بابل برگزار شد و طی آن ۷۰ نفر از این خدمات بهرمند شده اند که مبلغ تقریبی خدمات ارائه شده حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده و همچنان در حاشیه شهرستانهای هدف برگزار خواهد شد.

گفتنی است سردار سعادتی نماینده مردم شریف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره از اجرای این طرح در بابل دیدن به عمل آوردند.