خبر و گزارش: سحر صالحی/ پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه پروژه ی جدیدی را در سال ۱۴۰۱ با عنوان معرفی روستاهای استان مازندران به منظور نشان دادن زندگی روستایی و توانمندی های موجود در روستا آغاز کرد و در همین راستا در ششمین گام برای تهیه گزارش به روستای زیبای ترا، از منطقه امیری بخش لاریجان شهرستان آمل رفت.