عصر امروز هفته دوم مسابقات لیگ فوتبال باشگاه های شهرستان آمل در زمین ورزشی شهدای وسطی کلا برگزار شد.