مردم ورزش دوست مازندران شب گذشته در منزل فردین هدایتی کشتی گیر ارزشمند آملی گرد هم آمدند تا شاهد افتخار آفرینی ستاره سنگین وزن کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی کشتی فرنگی جوانان باشند.