روز گذشته با اسپانسری برنج آسیایی، پنجمین دوره مسابقات پرش با اسب استان مازندران در ۳ رده ی آموزشی، مبتدی و رده ای با شرکت ۴۰ سوارکار به مناسبت هفته دولت با حضور روسای هیات سوارکاری استان مازندران و شهرستان آمل در باشگاه سوارکاری کاسپین آمل برگزار شد.