دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور در میان تماشاگران ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر حضور یافت و تماشاگر بازی نساجی و ملوان بندر انزلی از روی سکوها شد.

گفتنی است طرح نوسازی این ورزشگاه همزمان با هفته دولت و با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.