پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در راستای حمایت از کسب و کار های خرد و کوچک به سراغ آقای هاشمی و خانم علی نتاج عمران، زوج جوان آملی رفت که فعل خواستن را صرف کرده و در پارکینگ ۴٠ متری خانه خود ٢ کسب و کار موفق را بدون گرفتن تسهیلات و با سرمایه ای بسیار کم راه اندازی کردند.