پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت هفته پست به سراغ ریاست اداره پست شهرستان آمل رفت و گفتگوی جذابی را با ایشان ترتیب داد.