شب گذشته دورهمی دوستانه و صمیمانه اعضای انجمن ام اس شهرستان آمل با حضور افراد نام آشنای ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، جمعی از خیرین و اعضای هیات مدیره انجمن در باغ لیان، باشکوه برگزار شد.