پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به اینکه محصول برنج که با زحمات شبانه روزی کشاورزان تهیه می شود و در حال حاضر در شالیکوبی ها انبار شده و خریداری با قیمت مناسب ندارد و این موضوع گلایه های شدید کشاورزان را در پی داشته است، به سراغ مدیر عامل پایانه تجارت بین المللی و صادرات برنج ایران در آمل رفت تا آخرین شرایط موجود و راهکارهای خروج از این بحران را از ایشان جویا شود.