پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به سراغ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آمل رفت تا از برنامه های اجرایی این اداره در هفته مازندران جویا شود.