پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه بنا به درخواست های مردمی برای انعکاس مشکلات و معضلات موجود در شهر محمودآباد، گزارشی مردمی در همین راستا تهیه و منتشر کرد.

💢گفتنی است پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه درد و دل ها و صحبت های مردم خونگرم و مهمان نواز شهر محمودآباد را در گفتگو با مازندرانه تایید یا تکذیب نمیکند و آمادگی دارد تا هر اداره، سازمان و نهادی در خصوص این موضوعات صحبتی دارد، منتشر نماید.