مهدی حسن نژاد شهردار امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی و تامل برانگیز با مازندرانه، ضمن تشریح جزئیات آخرین وضعیت جاده ورودی و کمربندی این شهر، از میزان اجرای آسفالت و پروژه های عمرانی اجرا شده و در حال اجرا نیز توضیحاتی را ارائه داد۰