پژمان خسروی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه با تاکید بر اهمیت پزشک خانواده، از آخرین وضعیت تب شالیزار در شهرستان آمل خبر داد و گفت : در آینده ای نزدیک بیمارستان ١٧ شهریور آمل مجهز به دستگاه MRI و همچنین در بیمارستان امام علی این شهرستان نیز، بخش شیمی درمانی شروع به کار خواهد کرد .