ابوطالب شفقت معاون توسعه نیروی انسانی وزارت کشور در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص مشکلات موجود در بخش لاریجان گفت: بخش لاریجان یک سرمایه ملی است که دولت باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشد و همینطور کمک به چرخه اقتصادی و ماندگاری جوانان در مناطق مختلف لاریجان و عدم مهاجرت آنها به شهرها، می توانند شکوفایی، پیشرفت و توسعه را در این بخش تسریع دهد.

InShot_۲۰۲۳۰۵۱۸_۱۷۰۹۳۱۹۷۰