محمد امین شکری شهردار دابودشت شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در خصوص پروژه های اجرا شده در سال ١۴٠١ و همینطور پروژه های در حال اجرای سال ١۴٠٢ و مهمترین ترین مشکل دابودشت، موضوعات قابل تاملی را بیان کرد.