مراسم باشکوه روز دختر به تهیه کنندگی علی باجان جوان هنرمند و شایسته شهرستان ساری در بوستان ولایت ساری با اجتماع و استقبال حدود ۶ هزار نفر از مردم خونگرم این شهرستان برگزار شد و این نکته مهم را خاطرنشان کرد که اعتماد به جوانان می تواند مثل این کار فرهنگی ناب، گره گشای بسیاری از مشکلات و موانع موجود در کشور باشد.