سحر صالحی / مراسم حلیم پزان به همت خانواده جعفری در ایام محرم و به عشق حضرت علی اصغر علیه السلام بیش از یک دهه در شهرستان آمل برگزار و میزبان عاشقان و شیفتگان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان ایشان می باشد.