پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه شب پنجم ماه محرم به روستای رودبار بخش مرکزی شهرستان آمل رفت تا از مراسم عزاداری زیبای این روستا گزارشی تهیه کند.