دکتر ماریا کربلایی زاده رییس بیمارستان شمال در نشست هم اندیشی کارکنان از تدوین برنامه استراتژی ۵ ساله و کشف پتانسیل ناشناخته و اجرای برنامه‌ های درمانی در کار بیمارستان خبر داد و اظهار کرد: در رشته زنان برنامه ریزی انجام شده و در رشته‌های دیگر بزودی برنامه های با همفکری پزشکان متخصص انجام می گیرد. 

وی تصریح کرد: مجهزترین غربالگری شناسایی سرطان پستان، امکان هتلینگ سلامت، ارتقای سطح خدمات پرسنل، توسعه فضا و پرسنل پزشکی بخش اورژانس، رشد بخش قلب، توسعه و فعالیت مجدد اتاق‌های عمل، راه‌اندازی سه اتاق عمل بخش زایشگاه، طراحی زایمان بی‌درد، از برنامه‌های آتی این بیمارستان است.